Siêu tự động hoá trong doanh nghiệp số

Chuyển đổi số vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm, đóng góp vai trò quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Những yếu tố về cơ sở hạ tầng, khả năng kỹ thuật cho nhân viên không chỉ duy trì hoạt động kinh doanh trong và sau khủng hoảng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số trong thời đại công nghệ 4.0.

Vậy:
- Làm thế nào để doanh nghiệp có thể tận dụng sức mạnh của chuyển đổi số để tăng tốc hơn nữa trong thời đại bình thường mới?
- Lưu ý “đối nội số”, “đối ngoại số” với các doanh nghiệp ra sao?

Các vấn đề này đã được giải đáp trong buổi tọa đàm Leader Talks. Để lại thông tin để nhận nội dung tổng hợp sau chương trình về các giải pháp siêu tự động hoá trong doanh nghiệp số.

Thông tin đăng ký
Để lại thông tin để nhận nội dung chương trình và các tư vấn về Giải pháp tự động hoá quy trình doanh nghiệp RPA toàn diện từ akaBot:
Gửi thông tin