Thời gian (dự kiến): 18/6/2022
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Diễn đàn Công nghiệp Game Việt Nam 2022 là nơi gặp gỡ, chia sẻ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các nhà sản xuất, nhà phát hành, cung cấp dịch vụ Game, cộng đồng Game nhằm thảo luận về xu hướng và tiềm năng của Việt Nam trong ngành công nghiệp Game, khuyến khích và tạo động lực tới các cá nhân, tổ chức, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về chính sách, nguồn nhân lực, hướng tới phát triển một ngành công nghiệp giải trí mũi nhọn mới của nước ta trong tương lai.

Thông tin đăng ký
Vui lòng để lại thông tin đăng ký tham gia sự kiện Diễn đàn Game Việt Nam 2022
Đăng ký tham dự